TON DONG A CORPORATION 1

TON DONG A CORPORATION

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty :TON DONG A CORPORATION
Địa Chỉ :Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương
Website :http://www.tondonga.com.vn/
Nội Dung :– Lắp đặt máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy sấy khí

– Lắp đặt máy tạo khí

Đại tu định kỳ

Ngày Hoàn Thành :09/06/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 5 Năm

Hình Ảnh Thực Tế