CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty :CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS
Địa Chỉ :129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Website :https://www.qhplus.com/
Nội Dung :– Lắp đặt máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành :15/03/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế