CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS
Địa Chỉ : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Website : https://www.qhplus.com/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành : 11/01/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế