CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y (VEMEDIM)

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y (VEMEDIM)
Địa Chỉ : 07 đường 92000, 30 Tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ
Website : http://vemedim.com.vn/vi/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

Ngày Hoàn Thành : 17/07/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 1 Năm

Hình Ảnh Thực Tế