CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA CHI NHÁNH PHAN RANG

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Địa Chỉ : Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Website : http://ttcsugar.com.vn/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

Ngày Hoàn Thành : 09/01/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 5 Năm

Hình Ảnh Thực Tế