CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA CHI NHÁNH PHAN RANG

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty :CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Địa Chỉ :Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Website :http://ttcsugar.com.vn/
Nội Dung :– Lắp đặt máy nén khí Hitachi

Ngày Hoàn Thành :09/01/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 5 Năm

Hình Ảnh Thực Tế