Máy tạo khí Nito NANO

Nhà sản xuất: NANO – Anh Quốc

Lắp ráp tại: Anh Quốc

Model: GEN2

Độ thuần: 95% ~ 99.999%

 LIÊN HỆ: 0985 36 34 36