CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VFM – WILMAR

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY TNHH XAY LÚA MÌ VIỆT NAM
Địa Chỉ : 3, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Website : http://www.wilmarplus.com.vn/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

Ngày Hoàn Thành : 09/03/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 1 Năm

Hình Ảnh Thực Tế