CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY TNHH YAKULT
Địa Chỉ : KCN Việt Nam Singapore, Tx. Thuận An – tỉnh Bình Dương
Website : http://yakult.vn
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

Đại tu định kỳ

Ngày Hoàn Thành : 09/04/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế