CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ THIÊN THANH - ĐỒNG TÂM 1

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ THIÊN THANH – ĐỒNG TÂM

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ THIÊN THANH – ĐỒNG TÂM
Địa Chỉ : D2, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Website : http://suthienthanh.com/
Nội Dung : – Lắp đặt thêm 01 máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt thêm 01 máy sấy khí

Đại tu định kỳ

Ngày Hoàn Thành : 07/08/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 10 Năm

Hình Ảnh Thực Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 4

CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS
Địa Chỉ : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Website : https://www.qhplus.com/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành : 15/03/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH 1 7

CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH 1

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS
Địa Chỉ : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Website : https://www.qhplus.com/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy sấy khí

Ngày Hoàn Thành : 07/03/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế

Cong-ty-co-phan-QHPLUS-Binh Chanh

CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QHPLUS
Địa Chỉ : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Website : https://www.qhplus.com/
Nội Dung : – Lắp đặt máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành : 11/01/2019
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VĨNH LONG 15

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VĨNH LONG

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK
Địa Chỉ : Lô II-3 Đường số 11 Phường 15 Nhóm, CN 2, KCN Tân Bình, P, Tân Phú
Website : https://acecookvietnam.vn/
Nội Dung : – Lắp đặt thêm máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành : 03/12/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế

ACECOOK CN ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ACECOOK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK
Địa Chỉ : Lô II-3 Đường số 11 Phường 15 Nhóm, CN 2, KCN Tân Bình, P, Tân Phú
Website : https://acecookvietnam.vn/
Nội Dung : – Lắp đặt thêm máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành : 23/12/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế

ACECOOK CN BẮC NINH 1

CÔNG TY TNHH ACECOOK CHI NHÁNH BẮC NINH 1

Thông tin Dự Án

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK
Địa Chỉ : Lô II-3 Đường số 11 Phường 15 Nhóm, CN 2, KCN Tân Bình, P, Tân Phú
Website : https://acecookvietnam.vn/
Nội Dung : – Lắp đặt thêm máy nén khí Hitachi

– Lắp đặt máy tạo khí nito

Ngày Hoàn Thành : 26/11/2018
Khách Hàng Thân Thiết : 3 Năm

Hình Ảnh Thực Tế